terapie

Průběh terapie

  • Terapie zpravidla začíná anamnézou, neboli rozhovorem o tom, co člověka trápí, jaké jsou jeho očekávání od terapie, případné cíle.
  • Po té následuje kineziologický rozbor, kde zjišťujeme předběžný stav celého pohybového aparátu. jeho funkci v rámci pohybových vzorů, stavu svalového a kloubního systému. Vyšetření kloubních blokád a měkkých tkání.
  • Samotná terapie se pak skládá ze specifických technik využívajících poznatků z oblasti neurofyziologie, fascialní manipulace, kloubní mobilizace (manipulace), popřípadě práce s jednotlivými svalovými skupinami a uvolňováním takzvaných spoušťových bodů.
  • Na závěr terapie se snažím každého pacienta seznámit s vhodnými cviky, které jsou vždy sestaveny takzvaně na míru (tedy pro potřeby individuálního charakteru)
  • Dále je pak možno pokračovat ve spolupráci i dlouhodobě. Ta pak obvykle probíhá formou individuálního, či skupinového cvičení, se zaměřením na konkrétní obtíže daného jedince.

Adam Severa – ZnamyLekar.cz