fbpx

Průběh fyzioterapie

  • Setkání začíná zpravidla rozhovorem o tom, co Vás trápí, jaký je Váš primární důvod návštěvy. Dále mne vždy zajímá historie Vašich problémů a co vše se za nimi skrývá, velice důležité pak mohou být staré úrazy(zlomeniny, operace,!! jizvy!!), které se mohou manifestovat i po několika letech v různých formách diskomfortu, bolesti, či slabosti přilehlých, ale i vzdálených částech těla.
  • Po té následuje kineziologický rozbor, kde zjišťujeme předběžný stav celého pohybového aparátu. Jeho funkci v rámci pohybových vzorů a stavu svalového a kloubního systému. Základní pohyby jako je chůze, nebo dřep mohou prozradit mnohé 🙂
  • Samotná terapie se pak skládá ze specifických technik využívajících poznatků z oblasti neurofyziologie, fascialní manipulace, kloubní mobilizace, popřípadě práce s jednotlivými svalovými skupinami a uvolňováním takzvaných spoušťových bodů. Co se týče terapie jako takové,  za poslední roky se můj přístup různě formuje a přetváří na základě mých úspěchů/neúspěchů s jednotlivými klienty. V současné době pracuji v různchých formách převážně s měkkými tkáněmi(kůže, podkoží,svaly, fascie)
  • Na závěr terapie se snažím každého pacienta seznámit s vhodnými cviky, které jsou vždy sestaveny takzvaně na míru (tedy pro potřeby individuálního charakteru)
  • Ve většině případů je vhodné fyzioterpii opakovat alespoň 3x – takzvaně na rozjezd 🙂
Adam Severa – ZnamyLekar.cz